Dahası için HisseForex Forumuna Üye Olun...Üye Olmak İçin Tıklayın...

Nitelikli Yatırımcı

(İngilizce) Accredited Investor

SPK belirli özellikte kurum ve bireyleri Nitelikili Yatırımcı olarak tanımlamış ve bu yatırımcıların bazı hususlarda diğerlerinden ayrı tutulmasına müsade etmiştir. Bunun sebebi bu yatırımcıların profesyonellik seviyelerinin daha yüksek olması ve belirli prosedür ve yönlendirmelere ihtiyaç duymadan daha fazla riski buna dayanarak alabilme kapasiteleridir. Buna göre SPK;

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşları

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıkları

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşları

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşları

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşları

e) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşterilerden nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamı 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşanları

Nitelikli Yatırımcı olarak adlandırmıştır.

 

 

Sözlük Ana Sayfasına Dönmek İstiyorum