Dahası için HisseForex Forumuna Üye Olun...Üye Olmak İçin Tıklayın...

Faaliyet Kârı Marjı

(İngilizce) Operating Profit Margin

Faaliyet kârının hasılata bölünmesi ile elde edilen yüzdesel değerdir.

Örnek:

ABC şirketi 2016 yılı için 1,200,000 TL hasılat elde etmiştir. Satışlarının maliyeti ise 700,000 TL olarak gerçekleşmiştir.ABC şirketi 2016 için 500,000 TL Brüt Kâr elde etmiştir. ABC şirketinin aynı dönem içinde işletme giderleri ve amortisman bedeli sırası ile     225,000 TL ve 60,000 TL olmuştur. ABC şirketi 2016 yılında ne kadar faaliyet kârı elde etmiştir?

Faaliyet Kârı = Brüt Kâr - İşletme Giderleri - Amortisman

Faaliyet Kârı = 500000 - 225000 - 60000 = 215000

ABC şirketi 2016 yılı için 215,000 TL faaliyet kârı elde etmiştir.

Faaliyet Kârı Marjı = Faaliyet Kârı / Hasılat

Faaliyet Kârı Marjı = 215000 / 1200000 = 17,9%

ABC şirketi 2016 yılında 17,9% Faaliyet Kârı marjı elde etmiştir. İngilizce olarak 2016 yılı EBIT margin 17,9% olmuştur.

 

Sözlük Ana Sayfasına Dönmek İstiyorum