Dahası için HisseForex Forumuna Üye Olun...Üye Olmak İçin Tıklayın...

FAVÖK Marjı

(İngilizce) EBITDA Margin

FAVÖK rakamının hasılata bölünmesi ile elde edilen yüzdedir.

Örnek:

ABC şirketi 2016 için 500,000 TL Brüt Kâr elde etmiştir. ABC şirketinin aynı dönem içinde işletme giderleri ve amortisman bedeli sırası ile     225,000 TL ve 60,000 TL olmuştur. Bu durumda  ABC şirketi 2016 yılında 215,000 TL faaliyet kârı elde etmiştir. ABC şirketi aynı dönemde   275,000 TL FAVÖK elde etmiştir. ABC şirketinin 2016 hasılatı 1,200,000 TL olduğuna göre, şirketin FAVÖK marjı nedir?

Faaliyet Kârı = Brüt Kâr - İşletme Giderleri - Amortisman

Faaliyet Kârı = 500000 - 225000 - 60000 = 215000

ABC şirketi 2016 yılı için 215,000 TL faaliyet kârı elde etmiştir.

FAVÖK = Faaliyet Kârı + Amortisman

FAVÖK = 215000 + 60000 = 275000

2016 yılı için ABC şirketi 275,000 TL FAVÖK elde etmiştir.

FAVÖK Marjı = 275000 / 1200000 = 22,9 %

ABC şirketi 2016 yılı için 22,9% FAVÖK marjı elde etmiştir.

 

Sözlük Ana Sayfasına Dönmek İstiyorum