Dahası için HisseForex Forumuna Üye Olun...Üye Olmak İçin Tıklayın...

FAVÖK

(İngilizce) EBITDA

Bir şirketin belirli bir dönem içinde ne kadar nakit yarattığını gösterir. Faaliyet kârına amortismanın geri eklenmesi ile bulunur.

Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi kâr anlamına gelmektedir. İngilizce'de EBITDA olarak ifade edilir.

Örnek:

ABC şirketi 2016 için 500,000 TL Brüt Kâr elde etmiştir. ABC şirketinin aynı dönem içinde işletme giderleri ve amortisman bedeli sırası ile     225,000 TL ve 60,000 TL olmuştur. Bu durumda  ABC şirketi 2016 yılında 215,000 TL faaliyet kârı elde etmiştir. ABC şirketi aynı dönemde ne kadar FAVÖK elde etmiştir?

Faaliyet Kârı = Brüt Kâr - İşletme Giderleri - Amortisman

Faaliyet Kârı = 500000 - 225000 - 60000 = 215000

ABC şirketi 2016 yılı için 215,000 TL faaliyet kârı elde etmiştir.

FAVÖK = Faaliyet Kârı + Amortisman

FAVÖK = 215000 + 60000 = 275000

2016 yılı için ABC şirketi 275,000 TL FAVÖK elde etmiştir.

 

Sözlük Ana Sayfasına Dönmek İstiyorum